Dotacja Unii Europejskiej

 

PROJEKT
„WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY DENTINAL POPRZEZ ROZSZERZENIE OFERTY USŁUG STOMATOLOGICZNYCH I PROTETYCZNYCH”

z sukcesem wziął udział w programie:

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

i uzyskał dotację ze środków unijnych.

 

Beneficjent:
DENTINAL  IWONA ŁADOWSKA – DĘBIEC
Wartość projektu:              155007,30 zł
Wartość dofinansowania:   83574,00 zł

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”


„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl”.

 

Dentinal otrzymał dotacje z UE